החברה העירונית רחובות

קוד שם פרטים מחיר הרשמה
2420450 גימנסט ויצמן קבוצת א-ג 2420450 6 1219 נופר שווימר ימים ב+ה 15:00-14:15 / 16:00-15:15 3,080.00 ₪
2420451 גימנסט ויצמן קבוצת הבוגרים 2420451 6 1219 נופר שווימר ימים ב+ה 15:45-15:00 / 16:45-16:00 3,080.00 ₪
2420452 גימנסט ויצמן קבוצת גן-א 2420452 6 1219 נופר שווימר ימים ב+ה 17:30-16:45 3,080.00 ₪
2420453 גימנסט ויצמן קבוצת נבחרת צעירה 2420453 6 1219 נופר שווימר ימים ב+ה 18:45-17:30 / 18:30-17:30 3,850.00 ₪
2420454 גימנסט ויצמן קבוצת קדם נבחרת 2420454 6 1219 נופר שווימר ימים ב+ה 16:45-15:45 / 20:00-18:30 3,850.00 ₪
2420455 גימנסט ויצמן קבוצת נבחרת ייצוגית 2420455 6 1219 נופר שווימר 3,500.00 ₪