החברה העירונית רחובות


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
231261 צהרון רמת אלון - כיתה א 231261 4 1200 12018 7,350.00 ₪ הירשם
231262 צהרון רמת אלון - כיתה ב 231262 4 1200 12018 7,350.00 ₪ הירשם
231263 צהרון רמת אלון - כיתה ג 231263 4 1200 12018 9,350.00 ₪ הירשם
231294 רמת אלון - צהרון גן דמוקרטי 231294 4 1200 12018 9,350.00 ₪ הירשם