החברה העירונית רחובות


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
22225239 שז"ר -כדורגל ג-ו 22225239 1 1217 תשלום חד פעמי לציוד-280 ש"ח יום ב'+ה' 14:15-15:00 1,620.00 ₪ הירשם
22225250 שז"ר -כדוריד ב-ד (פעם בשבוע) 22225250 1 1217 תוספת ציוד חד פעמי 200 ש"ח 1,125.00 ₪ הירשם
22225251 שז"ר -כדוריד ה-ו (פעם בשבוע) 22225251 1 1217 תוספת ציוד חד פעמי 200 ש"ח 1,125.00 ₪ הירשם
22225244 שז"ר -כדורסל א-ב (פעם בשבוע) 22225244 1 1217 יום ד' 13:30-14:30 יום ו' 11:45-12:45תוספת ציוד חד פעמי - 200 ש"ח 1,350.00 ₪ הירשם
22225246 שז"ר -כדורסל א-ב (פעם בשבוע) 22225246 1 1217 תוספת ציוד חד פעמי 200 ש"ח 1,350.00 ₪ הירשם
22225252 שז"ר -כדורסל בנות א-ג 22225252 1 1217 ימי פעילות: א'+ג' בשעות פעילות - 14:30-15:15 1,575.00 ₪ הירשם
22225254 שז"ר -כדורסל בנות א-ג (פעם בשבוע) 22225254 1 1217 1,080.00 ₪ הירשם
22225253 שז"ר -כדורסל בנות ד-ו 22225253 1 1217 ימי פעילות א'+ג' בשעות פעילות - 15:15-16:00 1,575.00 ₪ הירשם
22225255 שז"ר -כדורסל בנות ד-ו (פעם בשבוע) 22225255 1 1217 1,080.00 ₪ הירשם
22225245 שז"ר -כדורסל ג-ו (פעם בשבוע) 22225245 1 1217 יום ד' 14:30-15:30 יום ו' 12:45-13:45תוספת ציוד חד פעמי 200 ש"ח 1,350.00 ₪ הירשם
22225247 שז"ר -כדורסל ג-ו (פעם בשבוע) 22225247 1 1217 תוספת ציוד חד פעמי 200 ש"ח 1,350.00 ₪ הירשם
22225238 שז"ר-כדורגל א-ב 22225238 1 1217 תשלום חד פעמי לציוד-280 ש"ח יום ב'+ה' 13:30-14:15 1,620.00 ₪ הירשם
22225248 שז"ר-כדוריד ב-ד 22225248 1 1217 ימי פעילות ב'+ה' שעות פעילות: 13:30-14:15 תוספת ציוד - 200 ש"ח 1,800.00 ₪ הירשם
22225249 שז"ר-כדוריד ה-ו 22225249 1 1217 ימי פעילות: ב'+ה' שעות פעילות 14:15-15:00 תוספת ציוד חד פעמי - 200 ש"ח 1,800.00 ₪ הירשם
22225242 שז"ר-כדורסל א-ב 22225242 1 1217 ימי פעילות: יום ד'- 13:30-14:30יום ו' - 11:45-12:45. תוספת ציוד חד פעמי - 200 ש"ח 1,890.00 ₪ הירשם
22225243 שז"ר-כדורסל ג-ו 22225243 1 1217 ימי פעילות: יום ד' - 14:30-15:30 יום ו' - 12:45-13:45. תוספת ציוד חד פעמי - 200 ש"ח 1,890.00 ₪ הירשם
22225256 שז"ר-מחול א-ב 22225256 1 1217 שעות פעילות ג'- 13:30-14:30 1,350.00 ₪ הירשם
22225257 שז"ר-מחול ג-ד 22225257 1 1217 שעות פעילות: ג' - 14:30-15:30 1,350.00 ₪ הירשם


© Expo LTD
נא המתן