החברה העירונית רחובות


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
22225344 מעלות משולם- אלקטרוניקה ב-ג 22225344 1 1217 ימי פעילות: יום ד'-13:30-14:30 1,440.00 ₪ הירשם
22225345 מעלות משולם- אלקטרוניקה ד-ו 22225345 1 1217 ימי פעילות: יום ד'- 14:30-15:30 1,440.00 ₪ הירשם
22225342 מעלות משולם- הייטק לגו ורובוטיקה קבוצה א 22225342 1 1217 ימי פעילות: יום ג' - 13:30-14:30 1,320.00 ₪ הירשם
22225343 מעלות משולם- הייטק לגו ורובוטיקה קבוצה ב 22225343 1 1217 ימי פעילות: יום ג' - 14:30-15:30 1,320.00 ₪ הירשם
22225260 מעלות משולם- כדורגל א-ב 22225260 1 1217 יום א+ד 13:30-14:15 1,620.00 ₪ הירשם
22225261 מעלות משולם- כדורגל ג-ו 22225261 1 1217 יום א+ד 14:15-15:00 1,620.00 ₪ הירשם
22225049 מעלות משולם-טקוואנדו א-ב 22225049 1 1217 יום א 13:30-14:15 1,305.00 ₪ הירשם
22225050 מעלות משולם-טקוואנדו ג-ו 22225050 1 1217 יום א 14:15-15:00 1,305.00 ₪ הירשם
22225047 מעלות משולם-כדורסל בנות א-ג 22225047 1 1217 יום ה 14:30-15:15 1,080.00 ₪ הירשם
22225048 מעלות משולם-כדורסל בנות ד-ו 22225048 1 1217 יום ה 15:15-16:00 1,080.00 ₪ הירשם
22225043 מעלות משולם-כדורסל בנים א-ב 22225043 1 1217 ימי פעילות: יום ג+ה 13:30-14:30 חד פעמי תוספת ציוד 200 ש"ח 1,680.00 ₪ הירשם
22225045 מעלות משולם-כדורסל בנים א-ב (פעם בשבוע) 22225045 1 1217 ימי פעילות ג' - 13:30-14:30 תוספת ציוד חד פעמי 200 ש"ח 1,200.00 ₪ הירשם
22225044 מעלות משולם-כדורסל בנים ג-ו 22225044 1 1217 ימי פעילות: ג+ה 14:30-15:30 חד פעמי תוספת ציוד 200 ש"ח . 1,680.00 ₪ הירשם
22225046 מעלות משולם-כדורסל בנים ג-ו (פעם בשבוע) 22225046 1 1217 ימי פעילות יום ה' 14:30-15:30תוספת חד פעמי ציוד 200 ש"ח 1,200.00 ₪ הירשם
22225051 מעלות משולם- מחול א-ב 22225051 1 1217 יום ה 13:30-14:30 1,350.00 ₪ נסגר לרישום
22225052 מעלות משולם- מחול ג-ד 22225052 1 1217 יום ה 14:30-15:30 1,350.00 ₪ נסגר לרישום


© Expo LTD
נא המתן