החברה העירונית רחובות


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
2220123 גודו - מתקדמים קבוצה חדשה ב-ומעלה פעמים בשבוע 2220123 6 1219 12194 3,080.00 ₪ הרישום הסתיים
2220133 גודו מתקדמים קבוצה חדשה ב ומעלה פעם בשבוע 2220133 6 1219 12194 2,200.00 ₪ הרישום הסתיים