החברה העירונית רחובות


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
2220122 גודו - מתחילים קבוצה חדשה גן-א פעמים בשבוע 2220122 6 1219 12194 2,640.00 ₪ הרישום הסתיים
2220132 גודו מתחילים קבוצה חדשה גן-א פעם בשבוע 2220132 6 1219 12194 2,090.00 ₪ הרישום הסתיים