החברה העירונית רחובות


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
2100061 תחכמוני - קייטנת חנוכה חנ"מ כיתות א-ב 2100061 4 1100 א-ה 100 ₪ נסגר לרישום
2100062 תחכמוני - קייטנת חנוכה חנ"מ כיתות ג 2100062 4 1100 א-ה 100 ₪ נסגר לרישום
2100059 תחכמוני - קייטנת חנוכה כיתה א 2100059 4 1100 א-ה 100 ₪ נסגר לרישום
2100060 תחכמוני - קייטנת חנוכה כיתה ב 2100060 4 1100 א-ה 100 ₪ נסגר לרישום
2100091 תחכמוני - קייטנת חנוכה כיתה ג 2100091 4 1100 א-ה 100 ₪ נסגר לרישום


© Expo LTD
נא המתן