החברה העירונית רחובות


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
2100031 ניצני המדע - קייטנת חנוכה חנ"מ כיתות א-ב 2100031 4 1100 א-ה 100 ₪ נסגר לרישום
2100032 ניצני המדע - קייטנת חנוכה חנ"מ כיתות ג 2100032 4 1100 א-ה 100 ₪ נסגר לרישום
2100028 ניצני המדע - קייטנת חנוכה כיתה א 2100028 4 1100 א-ה 100 ₪ נסגר לרישום
2100029 ניצני המדע - קייטנת חנוכה כיתה ב 2100029 4 1100 א-ה 100 ₪ נסגר לרישום
2100030 ניצני המדע - קייטנת חנוכה כיתה ג 2100030 4 1100 א-ה 100 ₪ נסגר לרישום


© Expo LTD
נא המתן