החברה העירונית רחובות


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
2200001 בגין - קייטנת חנוכה חט"צ 2200001 4 1100 11001 1 א-ה 100 ₪ נסגר לרישום
2100001 בגין - קייטנת חנוכה כיתה א 2100001 4 1100 11001 1 א-ה 100 ₪ נסגר לרישום
2100002 בגין - קייטנת חנוכה כיתה ב 2100002 4 1100 11001 1 א-ה 100 ₪ נסגר לרישום
2200002 בגין - קייטנת חנוכה כיתה ג 2200002 4 1100 11001 1 א-ה 100 ₪ נסגר לרישום


© Expo LTD
נא המתן