החברה העירונית רחובות

קוד שם פרטים מחיר הרשמה
120077 גלים - צהרון כיתה א 120077 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120078 גלים - צהרון כיתה ב 120078 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120079 גלים - צהרון כיתה ג 120079 4 1200 ימים א - ה 9,350.00 ₪
120080 גלים - צהרון כיתת חינוך מיוחד 120080 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪