החברה העירונית רחובות

קוד שם פרטים מחיר הרשמה
120074 ממ"ד בראשית - צהרון כיתה א 120074 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120075 ממ"ד בראשית - צהרון כיתה ב 120075 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120076 ממ"ד בראשית - צהרון כיתה ג 120076 4 1200 ימים א - ה 9,350.00 ₪