החברה העירונית רחובות

קוד שם פרטים מחיר הרשמה
120071 שדמה (אנתרופוספי בבגין) - צהרון כיתה א 120071 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120072 שדמה (אנתרופוספי בבגין) - צהרון כיתה ב 120072 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120073 שדמה (אנתרופוספי בבגין) - צהרון כיתה ג 120073 4 1200 ימים א - ה 9,350.00 ₪