החברה העירונית רחובות

קוד שם פרטים מחיר הרשמה
120068 תחכמוני - צהרון כיתה א 120068 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120069 תחכמוני - צהרון כיתה ב 120069 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120070 תחכמוני - צהרון כיתה ג 120070 4 1200 ימים א - ה 9,350.00 ₪