החברה העירונית רחובות

קוד שם פרטים מחיר הרשמה
120065 שריד - צהרון כיתה א 120065 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120066 שריד - צהרון כיתה ב 120066 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120067 שריד - צהרון כיתה ג 120067 4 1200 ימים א - ה 9,350.00 ₪