החברה העירונית רחובות

קוד שם פרטים מחיר הרשמה
120055 רמת אלון - צהרון גן דמוקרטי 120055 4 1200 ימים א - ה 9,350.00 ₪
120056 רמת אלון - צהרון כיתה א 120056 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120057 רמת אלון - צהרון כיתה ב 120057 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120058 רמת אלון - צהרון כיתה ג 120058 4 1200 ימים א - ה 9,350.00 ₪
120084 רמת אלון - צהרון כיתת חינוך מיוחד 120084 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪