החברה העירונית רחובות

קוד שם פרטים מחיר הרשמה
120052 רמון - צהרון כיתה א 120052 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120053 רמון - צהרון כיתה ב 120053 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120054 רמון - צהרון כיתה ג 120054 4 1200 ימים א - ה 9,350.00 ₪