החברה העירונית רחובות

קוד שם פרטים מחיר הרשמה
120049 פרחי המדע - צהרון כיתה א 120049 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120050 פרחי המדע - צהרון כיתה ב 120050 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120051 פרחי המדע - צהרון כיתה ג 120051 4 1200 ימים א - ה 9,350.00 ₪