החברה העירונית רחובות

קוד שם פרטים מחיר הרשמה
120045 סמילנסקי - צהרון כיתה א 120045 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120046 סמילנסקי - צהרון כיתה ב 120046 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120047 סמילנסקי - צהרון כיתה ג 120047 4 1200 ימים א - ה 9,350.00 ₪
120048 סמילנסקי - צהרון כיתת חינוך מיוחד 120048 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪