החברה העירונית רחובות

קוד שם פרטים מחיר הרשמה
120039 ניצני המדע - צהרון כיתה א 120039 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120040 ניצני המדע - צהרון כיתה ב 120040 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120041 ניצני המדע - צהרון כיתה ג 120041 4 1200 ימים א - ה 9,350.00 ₪