החברה העירונית רחובות

קוד שם פרטים מחיר הרשמה
120033 נועם בנות - צהרון כיתה א 120033 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120034 נועם בנות - צהרון כיתה ב 120034 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120035 נועם בנות - צהרון כיתה ג 120035 4 1200 ימים א - ה 9,350.00 ₪