החברה העירונית רחובות

קוד שם פרטים מחיר הרשמה
120029 נבון - צהרון כיתה א 120029 4 1200 ימים א - ה 17:00-13:00 7,350.00 ₪
120030 נבון - צהרון כיתה ב 120030 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120031 נבון - צהרון כיתה ג 120031 4 1200 ימים א - ה 9,350.00 ₪
120032 נבון - צהרון כיתת חינוך מיוחד 120032 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪