החברה העירונית רחובות

קוד שם פרטים מחיר הרשמה
120023 ויצמן - צהרון כיתה א 120023 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120024 ויצמן - צהרון כיתה ב 120024 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120025 ויצמן - צהרון כיתה ג 120025 4 1200 ימים א - ה 9,350.00 ₪