החברה העירונית רחובות

קוד שם פרטים מחיר הרשמה
120019 השיטה - צהרון חט"צ 120019 4 1200 ימים א - ה 9,350.00 ₪
120020 השיטה - צהרון כיתה א 120020 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120021 השיטה - צהרון כיתה ב 120021 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120022 השיטה - צהרון כיתה ג 120022 4 1200 ימים א - ה 9,350.00 ₪