החברה העירונית רחובות

קוד שם פרטים מחיר הרשמה
120016 הרצוג - צהרון כיתה א 120016 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120017 הרצוג - צהרון כיתה ב 120017 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120018 הרצוג - צהרון כיתה ג 120018 4 1200 ימים א - ה 9,350.00 ₪
120081 הרצוג - צהרון כיתת חינוך מיוחד 120081 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪