החברה העירונית רחובות

קוד שם פרטים מחיר הרשמה
120012 בן צבי - צהרון כיתה א 120012 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120013 בן צבי - צהרון כיתה ב 120013 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120014 בן צבי - צהרון כיתה ג 120014 4 1200 ימים א - ה 9,350.00 ₪
120015 בן צבי - צהרון כיתת חינוך מיוחד 120015 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪