החברה העירונית רחובות

קוד שם פרטים מחיר הרשמה
120009 בן גוריון - צהרון כיתה א 120009 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120010 בן גוריון - צהרון כיתה ב 120010 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120011 בן גוריון - צהרון כיתה ג 120011 4 1200 ימים א - ה 9,350.00 ₪