החברה העירונית רחובות

קוד שם פרטים מחיר הרשמה
120006 בכור לוי - צהרון כיתה א 120006 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120007 בכור לוי - צהרון כיתה ב 120007 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120008 בכור לוי - צהרון כיתה ג 120008 4 1200 ימים א - ה 9,350.00 ₪