החברה העירונית רחובות

קוד שם פרטים מחיר הרשמה
120002 בגין צהרון חטצ 120002 4 1200 ימים א - ה 9,350.00 ₪
120003 בגין - צהרון כיתה א 120003 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120004 בגין - צהרון כיתה ב 120004 4 1200 ימים א - ה 7,350.00 ₪
120005 בגין - צהרון כיתה ג 120005 4 1200 ימים א - ה 9,350.00 ₪