החברה העירונית רחובות

כדוריד ליגה


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
2220608 כדוריד נוער עלית 2 2220608 6 1219 12195 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 300 ש"ח 3,000 ₪ הירשם
2220609 כדוריד תחרותי ילדים ה-ו ימים ב ג ה 16:00-18:30 2220609 6 1219 12195 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 300 ש"ח 1,440 ₪ הירשם
2220607 כדוריד תחרותי ילדים ז2 2220607 6 1219 12195 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 300 ש"ח 2,500 ₪ הירשם
2220602 כדוריד תחרותי ילדים ח 2220602 6 1219 12195 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 300 ש"ח 2,500 ₪ הירשם
2220601 כדוריד תחרותי-ילדים ז1 2220601 6 1219 12195 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 300 ש"ח 2,500 ₪ הירשם
2220603 כדוריד תחרותי-ילדים ט2 2220603 6 1219 12195 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 300 ש"ח 2,500 ₪ הירשם
2220604 כדוריד תחרותי-נערים ט1 2220604 6 1219 12195 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 300 ש"ח 2,500 ₪ הירשם
2220605 כדוריד תחרותי-נערים י 2220605 6 1219 12195 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 300 ש"ח 3,000 ₪ הירשם
2220606 כדוריד תנוער עלית 1 2220606 6 1219 12195 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 300 ש"ח 3,000 ₪ הירשם
2120608 כדוריד נוער עלית 2 2120608 6 1219 12195 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 300 ש"ח 3,000 ₪ נסגר לרישום
2120609 כדוריד תחרותי ילדים ה-ו ימים ב ג ה 16:00-18:30 2120609 6 1219 12195 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 300 ש"ח 1,440 ₪ נסגר לרישום
2120607 כדוריד תחרותי ילדים ז2 2120607 6 1219 12195 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 300 ש"ח 2,500 ₪ נסגר לרישום
2120602 כדוריד תחרותי ילדים ח 2120602 6 1219 12195 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 300 ש"ח 2,500 ₪ נסגר לרישום
2120601 כדוריד תחרותי-ילדים ז1 2120601 6 1219 12195 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 300 ש"ח 2,500 ₪ נסגר לרישום
2120603 כדוריד תחרותי-ילדים ט2 2120603 6 1219 12195 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 300 ש"ח 2,500 ₪ נסגר לרישום
2120604 כדוריד תחרותי-נערים ט1 2120604 6 1219 12195 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 300 ש"ח 2,500 ₪ נסגר לרישום
2120605 כדוריד תחרותי-נערים י 2120605 6 1219 12195 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 300 ש"ח 3,000 ₪ נסגר לרישום
2120606 כדוריד תנוער עלית 1 2120606 6 1219 12195 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 300 ש"ח 3,000 ₪ נסגר לרישום


© Expo LTD
נא המתן