החברה העירונית רחובות

טורניר סטריטבול


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
2130331 טורניר סטריטבול קיץ 2021 בנים שנתון 2002+ (בוגרים) 2130331 6 1219 121943 תאריכים: 18.8.21-19.8.21 ימים ד+ה בשעה 16:00 2 מפגשים 200 ₪ הירשם
2130330 טורניר סטריטבול קיץ 2021 בנים שנתון 2003-2004 (יא-יב) 2130330 6 1219 121943 תאריכים: 18.8.21-19.8.21 ימים ד+ה בשעה 16:00 2 מפגשים 200 ₪ הירשם
2130329 טורניר סטריטבול קיץ 2021 בנים שנתון 2005-2006 (ט-י) 2130329 6 1219 121943 תאריכים: 18.8.21-19.8.21 ימים ד+ה בשעה 16:00 2 מפגשים 200 ₪ הירשם
2130328 טורניר סטריטבול קיץ 2021 בנים שנתון 2007-2008 (ז-ח) 2130328 6 1219 121943 תאריכים: 18.8.21-19.8.21 ימים ד+ה בשעה 16:00 2 מפגשים 200 ₪ הירשם


© Expo LTD
נא המתן