החברה העירונית רחובות

מחנה כדורסל ב


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
2130319 מחנה קיץ כדורסל כיתות ה אולם שז"ר- הרשמה מוקדמת 2130319 6 1219 121942 תאריכים: 25.7.21-5.8.21 בין השעות 9:00-13:00 10 מפגשים 1,450 ₪ הירשם
2130327 מחנה קיץ כדורסל כיתות ה-ו אולם אוס וזוהר-הרשמה מוקדמת 2130327 6 1219 121942 תאריכים: 4.7.21-15.7.21 בין השעות 09:00-13:00 10 מפגשים 1,450 ₪ הירשם
2130321 מחנה קיץ כדורסל כיתות ו-ז אולם מדעים-הרשמה מוקדמת 2130321 6 1219 121942 תאריכים: 25.7.21-5.8.21 בין השעות 9:00-13:00 10 מפגשים 1,450 ₪ הירשם
2130323 מחנה קיץ כדורסל כיתות ז-ט אולם מדעים-הרשמה מוקדמת 2130323 6 1219 121942 תאריכים: 4.7.21-15.7.21 בין השעות :9:00-13:00 10 מפגשים 1,450 ₪ הירשם
2130325 מחנה קיץ כדורסל כיתות י-יב אולם מדעים אחה"צ-הרשמה מוקדמת 2130325 6 1219 121942 תאריכים: 4.7.21-15.7.21 בין השעות 17:00-20:00 10 מפגשים 1,150 ₪ הירשם


© Expo LTD
נא המתן