החברה העירונית רחובות

ג''ודו


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
2220122 גודו - מתחילים קבוצה חדשה גן-א 2220122 6 1219 12194 יום ג+ו 15:30 2,640 ₪ הירשם
2220123 גודו - מתקדמים קבוצה חדשה ב-ומעלה 2220123 6 1219 12194 יום ג+ו 16:15 3,080 ₪ הירשם
2220137 גודו ה-ח נבחרת צעירה קבוצה חדשה פעם בשבוע 2220137 6 1219 12194 יום א / ג / ד 19:30-21:00 3,780 ₪ הירשם
2220127 גודו טרום נבחרת ג-ה 2220127 6 1219 12194 יום א+ה 18:30-19:30 3,360 ₪ הירשם
2220136 גודו טרום נבחרת ג-ה פעם בשבוע 2220136 6 1219 12194 יום א / ה 18:30-19:30 2,400 ₪ הירשם
2220130 גודו מבוגרים 2220130 6 1219 12194 יום ג+ו 20:00-21:30 3,000 ₪ הירשם
2220125 גודו מתחילים גן-א 2220125 6 1219 12194 יום א+ה 17:45-18:30 2,880 ₪ הירשם
2220134 גודו מתחילים גן-א פעם בשבוע 2220134 6 1219 12194 יום א / ה 17:00-17:45 2,280 ₪ הירשם
2220121 גודו מתחילים גן-ב 2220121 6 1219 12194 יום ב+ד 17:00-17:45 2,880 ₪ הירשם
2220131 גודו מתחילים גן-ב פעם בשבוע 2220131 6 1219 12194 יום ב / ד 17:00-17:45 2,280 ₪ הירשם
2220132 גודו מתחילים קבוצה חדשה גן-א פעם בשבוע 2220132 6 1219 12194 יום ג / ו 15:30 2,090 ₪ הירשם
2220126 גודו מתקדמים - א-ב 2220126 6 1219 12194 יום א+ה 17:45-18:30 2,880 ₪ הירשם
2220124 גודו מתקדמים - ג ומעלה 2220124 6 1219 12194 יום ב+ד 17:45-18:45 3,360 ₪ הירשם
2220135 גודו מתקדמים א-ב פעם בשבוע 2220135 6 1219 12194 יום א / ה 17:45-18:30 2,280 ₪ הירשם
2220133 גודו מתקדמים קבוצה חדשה ב ומעלה פעם בשבוע 2220133 6 1219 12194 יום ג / ו 16:15 2,200 ₪ הירשם
2220129 גודו נבחרת בוגרת ט-ומעלה 2220129 6 1219 12194 יום ב+ה 19:30-21:00 3,780 ₪ הירשם
2220128 גודו נבחרת צעירה קבוצה חדשה ה-ח 2220128 6 1219 12194 אגד 19:30-21:00 4,800 ₪ הירשם
2120122 גודו - מתחילים קבוצה חדשה גן-א 2120122 6 1219 12194 יום ג+ו 15:30 2,640 ₪ נסגר לרישום
2120123 גודו - מתקדמים קבוצה חדשה ב-ומעלה 2120123 6 1219 12194 יום ג+ו 16:15 3,080 ₪ נסגר לרישום
2120137 גודו ה-ח נבחרת צעירה קבוצה חדשה פעם בשבוע 2120137 6 1219 12194 יום א / ג / ד 19:30-21:00 3,780 ₪ נסגר לרישום
2120127 גודו טרום נבחרת ג-ה 2120127 6 1219 12194 יום א+ה 18:30-19:30 3,360 ₪ נסגר לרישום
2120136 גודו טרום נבחרת ג-ה פעם בשבוע 2120136 6 1219 12194 יום א / ה 18:30-19:30 2,400 ₪ נסגר לרישום
2120130 גודו מבוגרים 2120130 6 1219 12194 יום ג+ו 20:00-21:30 3,000 ₪ נסגר לרישום
2120125 גודו מתחילים גן-א 2120125 6 1219 12194 יום א+ה 17:45-18:30 2,880 ₪ נסגר לרישום
2120134 גודו מתחילים גן-א פעם בשבוע 2120134 6 1219 12194 יום א / ה 17:00-17:45 2,280 ₪ נסגר לרישום
2120121 גודו מתחילים גן-ב 2120121 6 1219 12194 יום ב+ד 17:00-17:45 2,880 ₪ נסגר לרישום
2120131 גודו מתחילים גן-ב פעם בשבוע 2120131 6 1219 12194 יום ב / ד 17:00-17:45 2,280 ₪ נסגר לרישום
2120132 גודו מתחילים קבוצה חדשה גן-א פעם בשבוע 2120132 6 1219 12194 יום ג / ו 15:30 2,090 ₪ נסגר לרישום
2120126 גודו מתקדמים - א-ב 2120126 6 1219 12194 יום א+ה 17:45-18:30 2,880 ₪ נסגר לרישום
2120124 גודו מתקדמים - ג ומעלה 2120124 6 1219 12194 יום ב+ד 17:45-18:45 3,360 ₪ נסגר לרישום
2120135 גודו מתקדמים א-ב פעם בשבוע 2120135 6 1219 12194 יום א / ה 17:45-18:30 2,280 ₪ נסגר לרישום
2120133 גודו מתקדמים קבוצה חדשה ב ומעלה פעם בשבוע 2120133 6 1219 12194 יום ג / ו 16:15 2,200 ₪ נסגר לרישום
2120129 גודו נבחרת בוגרת ט-ומעלה 2120129 6 1219 12194 יום ב+ה 19:30-21:00 3,780 ₪ נסגר לרישום
2120128 גודו נבחרת צעירה קבוצה חדשה ה-ח 2120128 6 1219 12194 אגד 19:30-21:00 4,800 ₪ נסגר לרישום


© Expo LTD
נא המתן