החברה העירונית רחובות

ג''ודו


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
2220122 גודו - מתחילים קבוצה חדשה גן-א פעמים בשבוע 2220122 6 1219 12194 2,640 ₪ הירשם
2220123 גודו - מתקדמים קבוצה חדשה ב-ומעלה פעמים בשבוע 2220123 6 1219 12194 3,080 ₪ הירשם
2220130 גודו מבוגרים 2220130 6 1219 12194 2,400 ₪ הירשם
2220131 גודו מתחילים גן פעם בשבוע 2220131 6 1219 12194 2,280 ₪ הירשם
2220121 גודו מתחילים גן פעמים בשבוע 2220121 6 1219 12194 2,880 ₪ הירשם
2220132 גודו מתחילים קבוצה חדשה גן-א פעם בשבוע 2220132 6 1219 12194 2,090 ₪ הירשם
2220126 גודו מתקדמים - א-ב פעמים בשבוע 2220126 6 1219 12194 2,880 ₪ הירשם
2220135 גודו מתקדמים א-ב פעם בשבוע 2220135 6 1219 12194 2,280 ₪ הירשם
2220133 גודו מתקדמים קבוצה חדשה ב ומעלה פעם בשבוע 2220133 6 1219 12194 2,200 ₪ הירשם
2220128 גודו נבחרת צעירה קבוצה חדשה ה-ח 2220128 6 1219 12194 4,800 ₪ הירשם
2220137 גודו נבחרת קבוצה חדשה-כיתות ו ומעלה 2220137 6 1219 12194 3,780 ₪ הירשם
2220127 גודו טרום נבחרת ג-ה 2220127 6 1219 12194 3,360 ₪ נגמר המקום


© Expo LTD
נא המתן