החברה העירונית רחובות

קיטנת כדורסל בנות


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
2130303 מחנה כדורסל בנות-מחזור 1+2 הרשמה מוקדמת 2130303 6 1219 121937 25.7.21-12.8.21 בין השעות: 8:00-13:00 15 מפגשים 1,625 ₪ הירשם
2130301 מחנה כדורסל ילדות כיתות א-ו 5 ימים בודדים 2130301 6 1219 121937 25.7.21-5.8.21 בין השעות: : 8:00-13:00 5 מפגשים 625 ₪ הירשם
2130304 מחנה כדורסל ילדות ליגה-כיתות ה-ז 2130304 6 1219 121937 1.8.21-5.8.21 בין השעות 14:00-16:00 5 מפגשים 500 ₪ הירשם
2130305 מחנה כדורסל ילדות ליגה-כיתות ח-ט 2130305 6 1219 121937 1.8.21-5.8.21 בין השעות: 16:00-18:00 5 מפגשים 500 ₪ הירשם
2130300 מחנה כדורסל ילדות מחזור 1-הרשמה מוקדמת 2130300 6 1219 121937 25.7.21-5.8.21 בין השעות: 8:00-13:00 10 מפגשים 1,125 ₪ הירשם
2130302 מחנה כדורסל ילדות מחזור 2 2130302 6 1219 121937 8.8.21-12.8.21 בין השעות: 8:00-13:00 5 מפגשים 625 ₪ הירשם
2130306 מחנה נערות ליגה כיתות י-יב 2130306 6 1219 121937 01.08.21-05.08.21 בין השעות: 18:00-20:00 5 מפגשים 500 ₪ הירשם


© Expo LTD
נא המתן