החברה העירונית רחובות

כדורגל בספורטק


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
2220159 כדורגל בספורטק -כיתות ג-ד ימים א+ד 18:30-17:15 2220159 6 1219 12192 2,400 ₪ הירשם
2220153 כדורגל בספורטק-גילאי 4-6 ימים א 19:30-18:30+ג 18:15-17:15 2220153 6 1219 12192 2,400 ₪ הירשם
2220156 כדורגל בספורטק-כיתות א-ב ימים ב+ה 18:30-17:15 2220156 6 1219 12192 2,400 ₪ הירשם
2220162 כדורגל בספורטק-כיתות ה-ז ימים א+ה 17:15-16:00 2220162 6 1219 12192 2,400 ₪ הירשם
2120159 כדורגל בספורטק -כיתות ג-ד ימים א+ד 18:30-17:15 2120159 6 1219 12192 2,400 ₪ נסגר לרישום
2120153 כדורגל בספורטק-גילאי 4-6 ימים א 19:30-18:30+ג 18:15-17:15 2120153 6 1219 12192 2,400 ₪ נסגר לרישום
2120156 כדורגל בספורטק-כיתות א-ב ימים ב+ה 18:30-17:15 2120156 6 1219 12192 2,400 ₪ נסגר לרישום
2120162 כדורגל בספורטק-כיתות ה-ז ימים א+ה 17:15-16:00 2120162 6 1219 12192 2,400 ₪ נסגר לרישום


© Expo LTD
נא המתן