החברה העירונית רחובות

אגרוף תאילנדי


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
2220117 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - בוגרים 2220117 6 1219 121914 3,000 ₪ הירשם
2220107 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - בוגרים (א+ד) 2220107 6 1219 121914 3,000 ₪ הירשם
2220112 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - בוגרים (ב+ה) 2220112 6 1219 121914 3,000 ₪ הירשם
2220115 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - בנות יסודי 2220115 6 1219 121914 3,000 ₪ הירשם
2220114 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - בנים יסודי 2220114 6 1219 121914 3,000 ₪ הירשם
2220104 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - ילדות (א+ד) 2220104 6 1219 121914 3,000 ₪ הירשם
2220109 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - ילדות (ב+ה) 2220109 6 1219 121914 3,000 ₪ הירשם
2220105 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - ילדים (א+ד) 2220105 6 1219 121914 3,000 ₪ הירשם
2220110 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - ילדים (ב+ה) 2220110 6 1219 121914 3,000 ₪ הירשם
2220116 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - נוער 2220116 6 1219 121914 3,000 ₪ הירשם
2220106 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - נערים (א+ד) 2220106 6 1219 121914 3,000 ₪ הירשם
2220111 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - נערים (ב+ה) 2220111 6 1219 121914 3,000 ₪ הירשם
2220118 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - נשים 2220118 6 1219 121914 3,000 ₪ הירשם
2220108 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - נשים (א+ד) 2220108 6 1219 121914 3,000 ₪ הירשם
2220113 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - נשים (ב+ה) 2220113 6 1219 121914 3,000 ₪ הירשם


© Expo LTD
נא המתן