החברה העירונית רחובות

אגרוף תאילנדי


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
2220117 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - בוגרים 2220117 6 1219 121914 1,920 ₪ הירשם
2220107 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - בוגרים (א+ד) 2220107 6 1219 121914 2,880 ₪ הירשם
2220112 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - בוגרים (ב+ה) 2220112 6 1219 121914 2,880 ₪ הירשם
2220115 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - בנות יסודי 2220115 6 1219 121914 1,920 ₪ הירשם
2220114 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - בנים יסודי 2220114 6 1219 121914 1,920 ₪ הירשם
2220104 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - ילדות (א+ד) 2220104 6 1219 121914 2,880 ₪ הירשם
2220109 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - ילדות (ב+ה) 2220109 6 1219 121914 2,880 ₪ הירשם
2220105 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - ילדים (א+ד) 2220105 6 1219 121914 2,880 ₪ הירשם
2220110 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - ילדים (ב+ה) 2220110 6 1219 121914 2,880 ₪ הירשם
2220116 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - נוער 2220116 6 1219 121914 1,920 ₪ הירשם
2220106 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - נערים (א+ד) 2220106 6 1219 121914 2,880 ₪ הירשם
2220111 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - נערים (ב+ה) 2220111 6 1219 121914 2,880 ₪ הירשם
2220118 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - נשים 2220118 6 1219 121914 1,920 ₪ הירשם
2220108 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - נשים (א+ד) 2220108 6 1219 121914 2,880 ₪ הירשם
2220113 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - נשים (ב+ה) 2220113 6 1219 121914 2,880 ₪ הירשם
2120117 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - בוגרים 2120117 6 1219 121914 1,920 ₪ נסגר לרישום
2120107 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - בוגרים (א+ד) 2120107 6 1219 121914 2,880 ₪ נסגר לרישום
2120112 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - בוגרים (ב+ה) 2120112 6 1219 121914 2,880 ₪ נסגר לרישום
2120115 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - בנות יסודי 2120115 6 1219 121914 1,920 ₪ נסגר לרישום
2120114 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - בנים יסודי 2120114 6 1219 121914 1,920 ₪ נסגר לרישום
2120104 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - ילדות (א+ד) 2120104 6 1219 121914 2,880 ₪ נסגר לרישום
2120109 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - ילדות (ב+ה) 2120109 6 1219 121914 2,880 ₪ נסגר לרישום
2120105 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - ילדים (א+ד) 2120105 6 1219 121914 2,880 ₪ נסגר לרישום
2120110 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - ילדים (ב+ה) 2120110 6 1219 121914 2,880 ₪ נסגר לרישום
2120116 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - נוער 2120116 6 1219 121914 1,920 ₪ נסגר לרישום
2120106 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - נערים (א+ד) 2120106 6 1219 121914 2,880 ₪ נסגר לרישום
2120111 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - נערים (ב+ה) 2120111 6 1219 121914 2,880 ₪ נסגר לרישום
2120118 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - נשים 2120118 6 1219 121914 1,920 ₪ נסגר לרישום
2120108 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - נשים (א+ד) 2120108 6 1219 121914 2,880 ₪ נסגר לרישום
2120113 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - נשים (ב+ה) 2120113 6 1219 121914 2,880 ₪ נסגר לרישום


© Expo LTD
נא המתן