החברה העירונית רחובות

אגרוף תאילנדי


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
2120117 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - בוגרים 2120117 6 1219 121914 1,920 ₪ הירשם
2120107 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - בוגרים (א+ד) 2120107 6 1219 121914 2,880 ₪ הירשם
2120112 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - בוגרים (ב+ה) 2120112 6 1219 121914 2,880 ₪ הירשם
2120115 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - בנות יסודי 2120115 6 1219 121914 1,920 ₪ הירשם
2120114 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - בנים יסודי 2120114 6 1219 121914 1,920 ₪ הירשם
2120104 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - ילדות (א+ד) 2120104 6 1219 121914 2,880 ₪ הירשם
2120109 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - ילדות (ב+ה) 2120109 6 1219 121914 2,880 ₪ הירשם
2120105 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - ילדים (א+ד) 2120105 6 1219 121914 2,880 ₪ הירשם
2120110 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - ילדים (ב+ה) 2120110 6 1219 121914 2,880 ₪ הירשם
2120116 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - נוער 2120116 6 1219 121914 1,920 ₪ הירשם
2120106 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - נערים (א+ד) 2120106 6 1219 121914 2,880 ₪ הירשם
2120111 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - נערים (ב+ה) 2120111 6 1219 121914 2,880 ₪ הירשם
2120118 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - נשים 2120118 6 1219 121914 1,920 ₪ הירשם
2120108 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - נשים (א+ד) 2120108 6 1219 121914 2,880 ₪ הירשם
2120113 אגרוף תאילנדי וקיקבוקס - נשים (ב+ה) 2120113 6 1219 121914 2,880 ₪ הירשם


© Expo LTD
נא המתן