החברה העירונית רחובות

כדורסל בנות


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
2220445 חוג כדורסל נשים חובבני 2220445 6 1219 121911 יום ב 1,700 ₪ הירשם
2220447 כדורסל בנות - קבוצת ליגה ילדות א 2220447 6 1219 121911 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך של 300 ש"ח 2,700 ₪ הירשם
2220446 כדורסל בנות - קבוצת ליגה ילדות ב 2220446 6 1219 121911 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך של 300 ש"ח 2,700 ₪ הירשם
2220449 כדורסל בנות - קבוצת ליגה נערות א 2220449 6 1219 121911 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך של 300 ש"ח 2,700 ₪ הירשם
2220448 כדורסל בנות - קבוצת ליגה נערות ב 2220448 6 1219 121911 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך של 300 ש"ח 2,700 ₪ הירשם
2220444 כדורסל בנות אחה"צ אמית-כיתות א-ד 2220444 6 1219 121911 יום ג 1,200 ₪ הירשם
2220443 כדורסל בנות אחה"צ אמית-כיתות ט-יב 2220443 6 1219 121911 יום ב 1,200 ₪ הירשם
2220438 כדורסל בנות אחרה"צ אוסי וזוהר-כיתות א-ג פעמיים בשבוע 2220438 6 1219 121911 1,750 ₪ הירשם
2220441 כדורסל בנות אחרה"צ אוסי וזוהר-כיתות ד-ו פעם בשבוע 2220441 6 1219 121911 1,200 ₪ הירשם
2220440 כדורסל בנות אחרה"צ אוסי וזוהר-כיתות ד-ו פעמיים בשבוע 2220440 6 1219 121911 1,750 ₪ הירשם
2220439 כדורסל בנות אחרה"צ אוסי זוהר-כיתות א-ג פעם בשבוע 2220439 6 1219 121911 1,200 ₪ הירשם
2220450 כדורסל בנות אחרה"צ אמית - כיתות ה-ו 2220450 6 1219 121911 1,200 ₪ הירשם
2220442 כדורסל בנות אחרה"צ אמית-כיתות ז-ח 2220442 6 1219 121911 יום ב 1,200 ₪ הירשם
2220435 כדורסל בנות אחרה"צ שז"ר-כיתות א-ד פעם בשבוע 2220435 6 1219 121911 1,200 ₪ הירשם
2220434 כדורסל בנות אחרה"צ שז"ר-כיתות א-ד פעמיים בשבוע 2220434 6 1219 121911 יום א+ג 1,750 ₪ הירשם
2220437 כדורסל בנות אחרה"צ שז"ר-כיתות ה-ו פעם בשבוע 2220437 6 1219 121911 1,200 ₪ הירשם
2220436 כדורסל בנות אחרה"צ שז"ר-כיתות ה-ו פעמיים בשבוע 2220436 6 1219 121911 1,750 ₪ הירשם
2120445 חוג כדורסל נשים חובבני 2120445 6 1219 121911 יום ב 1,700 ₪ נסגר לרישום
2120447 כדורסל בנות - קבוצת ליגה ילדות א 2120447 6 1219 121911 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך של 300 ש"ח 2,700 ₪ נסגר לרישום
2120446 כדורסל בנות - קבוצת ליגה ילדות ב 2120446 6 1219 121911 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך של 300 ש"ח 2,700 ₪ נסגר לרישום
2120449 כדורסל בנות - קבוצת ליגה נערות א 2120449 6 1219 121911 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך של 300 ש"ח 2,700 ₪ נסגר לרישום
2120448 כדורסל בנות - קבוצת ליגה נערות ב 2120448 6 1219 121911 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך של 300 ש"ח 2,700 ₪ נסגר לרישום
2120444 כדורסל בנות אחה"צ אמית-כיתות א-ד 2120444 6 1219 121911 יום ג 1,200 ₪ נסגר לרישום
2120443 כדורסל בנות אחה"צ אמית-כיתות ט-יב 2120443 6 1219 121911 יום ב 1,200 ₪ נסגר לרישום
2120438 כדורסל בנות אחרה"צ אוסי וזוהר-כיתות א-ג פעמיים בשבוע 2120438 6 1219 121911 1,750 ₪ נסגר לרישום
2120441 כדורסל בנות אחרה"צ אוסי וזוהר-כיתות ד-ו פעם בשבוע 2120441 6 1219 121911 1,200 ₪ נסגר לרישום
2120440 כדורסל בנות אחרה"צ אוסי וזוהר-כיתות ד-ו פעמיים בשבוע 2120440 6 1219 121911 1,750 ₪ נסגר לרישום
2120439 כדורסל בנות אחרה"צ אוסי זוהר-כיתות א-ג פעם בשבוע 2120439 6 1219 121911 1,200 ₪ נסגר לרישום
2120450 כדורסל בנות אחרה"צ אמית - כיתות ה-ו 2120450 6 1219 121911 1,200 ₪ נסגר לרישום
2120442 כדורסל בנות אחרה"צ אמית-כיתות ז-ח 2120442 6 1219 121911 יום ב 1,200 ₪ נסגר לרישום
2120435 כדורסל בנות אחרה"צ שז"ר-כיתות א-ד פעם בשבוע 2120435 6 1219 121911 1,200 ₪ נסגר לרישום
2120434 כדורסל בנות אחרה"צ שז"ר-כיתות א-ד פעמיים בשבוע 2120434 6 1219 121911 יום א+ג 1,750 ₪ נסגר לרישום
2120437 כדורסל בנות אחרה"צ שז"ר-כיתות ה-ו פעם בשבוע 2120437 6 1219 121911 1,200 ₪ נסגר לרישום
2120436 כדורסל בנות אחרה"צ שז"ר-כיתות ה-ו פעמיים בשבוע 2120436 6 1219 121911 1,750 ₪ נסגר לרישום


© Expo LTD
נא המתן