החברה העירונית רחובות

כדורסל בנים


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
2220416 כדורסל הכנה לקט סל תחרותי - כיתה ד דה-שליט ב 2220416 6 1219 121910 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 200 ש"ח 2,800 ₪ הירשם
2220415 כדורסל הכנה לקט סל תחרותי - כיתה ד שפרינצק 2220415 6 1219 121910 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 200 ש"ח 2,800 ₪ הירשם
2220417 כדורסל הכנה לקט סל תחרותי - כיתה ד תחכמוני 2220417 6 1219 121910 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 200 ש"ח 2,800 ₪ הירשם
2220418 כדורסל עתודה - כיתות ה-ו קציר ב 2220418 6 1219 121910 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 200 ש"ח 2,800 ₪ הירשם
2220419 כדורסל עתודה - לכיתות ז-ח תחכמוני 2220419 6 1219 121910 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 200 ש"ח 2,800 ₪ הירשם
2220452 כדורסל עתודה - לכיתות ט-י קציר ב 2220452 6 1219 121910 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 200 ש"ח 2,800 ₪ הירשם
2120416 כדורסל הכנה לקט סל תחרותי - כיתה ד דה-שליט ב 2120416 6 1219 121910 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 200 ש"ח 2,800 ₪ נסגר לרישום
2120415 כדורסל הכנה לקט סל תחרותי - כיתה ד שפרינצק 2120415 6 1219 121910 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 200 ש"ח 2,800 ₪ נסגר לרישום
2120417 כדורסל הכנה לקט סל תחרותי - כיתה ד תחכמוני 2120417 6 1219 121910 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 200 ש"ח 2,800 ₪ נסגר לרישום
2120418 כדורסל עתודה - כיתות ה-ו קציר ב 2120418 6 1219 121910 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 200 ש"ח 2,800 ₪ נסגר לרישום
2120419 כדורסל עתודה - לכיתות ז-ח תחכמוני 2120419 6 1219 121910 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 200 ש"ח 2,800 ₪ נסגר לרישום
2120452 כדורסל עתודה - לכיתות ט-י קציר ב 2120452 6 1219 121910 המחיר אינו כולל ערכת ציוד בסך 200 ש"ח 2,800 ₪ נסגר לרישום


© Expo LTD
נא המתן