החברה העירונית רחובות

ניצני המדע - בית התלמיד


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
2113000 ניצני המדע-כדורגל א-ב 2113000 1 1217 12173 על מנת לבצע רישום לחוג- יש לפנות במייל: hugim@ironitr.co.il 360 ₪ הירשם
2113002 ניצני המדע-כדורגל א-ב (פעם בשבוע) 2113002 1 1217 12173 על מנת לבצע רישום לחוג- יש לפנות במייל: hugim@ironitr.co.il 280 ₪ הירשם
2113001 ניצני המדע-כדורגל ג-ו 2113001 1 1217 12173 על מנת לבצע רישום לחוג- יש לפנות במייל: hugim@ironitr.co.il 360 ₪ הירשם
2113003 ניצני המדע-כדורגל ג-ו (פעם בשבוע) 2113003 1 1217 12173 על מנת לבצע רישום לחוג- יש לפנות במייל: hugim@ironitr.co.il 280 ₪ הירשם
2113010 ניצני המדע-כדוריד ב-ג 2113010 1 1217 12173 על מנת לבצע רישום לחוג- יש לפנות במייל: hugim@ironitr.co.il 360 ₪ הירשם
2113012 ניצני המדע-כדוריד ב-ג (פעם בשבוע) 2113012 1 1217 12173 על מנת לבצע רישום לחוג- יש לפנות במייל: hugim@ironitr.co.il 280 ₪ הירשם
2113011 ניצני המדע-כדוריד ד-ו 2113011 1 1217 12173 על מנת לבצע רישום לחוג- יש לפנות במייל: hugim@ironitr.co.il 360 ₪ הירשם
2113013 ניצני המדע-כדוריד ד-ו (פעם בשבוע) 2113013 1 1217 12173 על מנת לבצע רישום לחוג- יש לפנות במייל: hugim@ironitr.co.il 280 ₪ הירשם
2113006 ניצני המדע-כדורסל א-ב 2113006 1 1217 12173 על מנת לבצע רישום לחוג- יש לפנות במייל: hugim@ironitr.co.il 420 ₪ הירשם
2113008 ניצני המדע-כדורסל א-ב (פעם בשבוע) 2113008 1 1217 12173 על מנת לבצע רישום לחוג- יש לפנות במייל: hugim@ironitr.co.il 300 ₪ הירשם
2113007 ניצני המדע-כדורסל ג-ו 2113007 1 1217 12173 על מנת לבצע רישום לחוג- יש לפנות במייל: hugim@ironitr.co.il 420 ₪ הירשם
2113009 ניצני המדע-כדורסל ג-ו (פעם בשבוע) 2113009 1 1217 12173 על מנת לבצע רישום לחוג- יש לפנות במייל: hugim@ironitr.co.il 300 ₪ הירשם
2113004 ניצני המדע-מחול א-ב 2113004 1 1217 12173 על מנת לבצע רישום לחוג- יש לפנות במייל: hugim@ironitr.co.il 280 ₪ הירשם
2113005 ניצני המדע-מחול ג-ו 2113005 1 1217 12173 על מנת לבצע רישום לחוג- יש לפנות במייל: hugim@ironitr.co.il 280 ₪ הירשם
2113014 ניצני המדע-תאטרון 2113014 1 1217 12173 על מנת לבצע רישום לחוג- יש לפנות במייל: hugim@ironitr.co.il 340 ₪ הירשם


© Expo LTD
נא המתן