החברה העירונית רחובות

מחוננים


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
22200 מחוננים 22200 2 1203 1203 1,600 ₪ הירשם
22211 מחוננים - סמסטר ב 22211 2 1203 1203 800 ₪ הירשם
22207 מחוננים כיתות י 22207 2 1203 1203 1,000 ₪ הירשם
22201 מצטיינים 22201 2 1203 1203 1,580 ₪ הירשם
22212 מצטיינים - סמסטר ב 22212 2 1203 1203 800 ₪ הירשם
22206 פרויקטים 22206 2 1203 1203 1,200 ₪ הירשם
22205 צהרון 22205 2 1203 1203 2,400 ₪ הירשם


© Expo LTD
נא המתן