החברה העירונית רחובות

קייטנת פסח מעלות משולם


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
1911082 קייטנת פסח חינוך מיוחד כיתה א - מעלות משולם 1911082 4 1100 1107 100.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1911083 קייטנת פסח חינוך מיוחד כיתה ב - מעלות משולם 1911083 4 1100 1107 100.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1911019 קייטנת פסח מעלות משולם כיתה א 1911019 4 1100 1107 100.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1911020 קייטנת פסח מעלות משולם כיתה ב 1911020 4 1100 1107 100.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1911021 קייטנת פסח מעלות משולם כיתה ג 1911021 4 1100 1107 100.00 ₪ תוקף הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן