החברה העירונית רחובות

צהרוני קיץ


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
1100326 ללא צהרון 1100326 4 1100 110040 0 ₪ הירשם
1100390 נועם בנות כיתות ב צהרון לקייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100390 4 1100 110040 750 ₪ הירשם
1100460 בגין הכנה לכיתה א-צהרים 1100460 4 1100 110040 750 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100330 בגין חט"צ צהרון קיץ לקייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100330 4 1100 110040 750 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100327 בגין כיתות א צהרון קיץ לקייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100327 4 1100 110040 750 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100328 בגין כיתות ב צהרון קיץ לקייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100328 4 1100 110040 750 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100329 בגין כיתות ג צהרון קיץ לקייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100329 4 1100 110040 750 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100461 בכור לוי הכנה לכיתה א-צהרים 1100461 4 1100 110040 750 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100462 בן גוריון הכנה לכיתה א-צהרים 1100462 4 1100 110040 750 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100463 בן צבי הכנה לכיתה א-צהרים 1100463 4 1100 110040 750 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100479 בראשית הכנה לכיתה א-צהרים 1100479 4 1100 110040 750 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100464 הרצוג הכנה לכיתה א-צהרים 1100464 4 1100 110040 750 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100489 השיטה הכנה לכיתה א-צהרים 1100489 4 1100 110040 750 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100465 ויצמן הכנה לכיתה א-צהרים 1100465 4 1100 110040 750 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100475 חצרות המושבה הכנה לכיתה א-צהרים 1100475 4 1100 110040 750 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100478 מעלות משולם הכנה לכיתה א-צהרים 1100478 4 1100 110040 750 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100466 נבון הכנה לכיתה א-צהרים 1100466 4 1100 110040 750 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100477 נועם בנות הכנה לכיתה א-צהרים 1100477 4 1100 110040 750 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100476 נועם בנים הכנה לכיתה א-צהרים 1100476 4 1100 110040 750 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100467 ניצני המדע הכנה לכיתה א-צהרים 1100467 4 1100 110040 750 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100481 סיני הכנה לכיתה א-צהרים 1100481 4 1100 110040 750 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100468 סמילנסקי הכנה לכיתה א-צהרים 1100468 4 1100 110040 750 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100469 פרחי המדע הכנה לכיתה א-צהרים 1100469 4 1100 110040 750 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100470 רמון הכנה לכיתה א-צהרים 1100470 4 1100 110040 750 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100471 רמת אלון הכנה לכיתה א-צהרים 1100471 4 1100 110040 750 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100472 שז"ר הכנה לכיתה א-צהרים 1100472 4 1100 110040 750 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100473 שפרינצק הכנה לכיתה א-צהרים 1100473 4 1100 110040 750 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100474 שריד הכנה לכיתה א-צהרים 1100474 4 1100 110040 750 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100480 תחכמוני הכנה לכיתה א-צהרים 1100480 4 1100 110040 750 ₪ תוקף הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן