החברה העירונית רחובות

תלמ"א


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
1100397 קייטנת תלמ"א כיתות ג-בי"ס הרצוג 1100397 4 1100 110035 300 ₪ הירשם
1100396 קייטנת תלמ"א כיתות ג-בי"ס בן גוריון 1100396 4 1100 110035 300 ₪ נגמר המקום
1100398 קייטנת תלמ"א כיתות ג-בי"ס שריד 1100398 4 1100 110035 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100395 קייטנת תלמ"א כיתות ג-בי"ס תחכמוני 1100395 4 1100 110035 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן