החברה העירונית רחובות

קיטנת חופש גדול בראשית


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
1100320 בראשית כיתות א קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100320 4 1100 110034 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100321 בראשית כיתות ב קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100321 4 1100 110034 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100322 בראשית כיתות ג קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100322 4 1100 110034 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100323 בראשית כיתות ד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100323 4 1100 110034 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100324 בראשית כיתות ה קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100324 4 1100 110034 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100325 בראשית כיתות ו קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100325 4 1100 110034 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן