החברה העירונית רחובות

קיטנת חופש גדול חב"ד בנות


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
1100313 חב"ד בנות כיתות א קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100313 4 1100 110033 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100314 חב"ד בנות כיתות ב קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100314 4 1100 110033 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100315 חב"ד בנות כיתות ג קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100315 4 1100 110033 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100316 חב"ד בנות כיתות ד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100316 4 1100 110033 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100317 חב"ד בנות כיתות ה קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100317 4 1100 110033 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100318 חב"ד בנות כיתות ו קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100318 4 1100 110033 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100319 חב"ד בנות כיתות חינוך מיוחד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100319 4 1100 110033 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן