החברה העירונית רחובות

קיטנת חופש גדול חב"ד בנים


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
1100306 חב"ד בנים כיתות א קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100306 4 1100 110032 220 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100307 חב"ד בנים כיתות ב קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100307 4 1100 110032 220 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100308 חב"ד בנים כיתות ג קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100308 4 1100 110032 220 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100309 חב"ד בנים כיתות ד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100309 4 1100 110032 220 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100310 חב"ד בנים כיתות ה קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100310 4 1100 110032 220 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100311 חב"ד בנים כיתות ו קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100311 4 1100 110032 220 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100312 חב"ד בנים כיתות חינוך מיוחד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100312 4 1100 110032 220 ₪ תוקף הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן