החברה העירונית רחובות

קיטנת חופש גדול נועם בנות


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
1100300 נועם בנות כיתות א קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100300 4 1100 110031 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100301 נועם בנות כיתות ב קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100301 4 1100 110031 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100302 נועם בנות כיתות ג קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100302 4 1100 110031 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100303 נועם בנות כיתות ד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100303 4 1100 110031 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100304 נועם בנות כיתות ה קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100304 4 1100 110031 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100305 נועם בנות כיתות ו קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100305 4 1100 110031 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן