החברה העירונית רחובות

קיטנת חופש גדול נועם בנים


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
1100294 נועם בנים כיתות א קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100294 4 1100 110030 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100295 נועם בנים כיתות ב קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100295 4 1100 110030 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100296 נועם בנים כיתות ג קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100296 4 1100 110030 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100297 נועם בנים כיתות ד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100297 4 1100 110030 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100298 נועם בנים כיתות ה קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100298 4 1100 110030 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100299 נועם בנים כיתות ו קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100299 4 1100 110030 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן