החברה העירונית רחובות

קיטנת חופש גדול סיני


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
1100287 סיני כיתות א קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100287 4 1100 110029 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100288 סיני כיתות ב קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100288 4 1100 110029 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100289 סיני כיתות ג קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100289 4 1100 110029 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100290 סיני כיתות ד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100290 4 1100 110029 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100291 סיני כיתות ה קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100291 4 1100 110029 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100292 סיני כיתות ו קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100292 4 1100 110029 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100293 סיני כיתות חינוך מיוחד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100293 4 1100 110029 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן