החברה העירונית רחובות

קיטנת חופש גדול השיטה


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
1100280 השיטה כיתות א קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100280 4 1100 110028 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100281 השיטה כיתות ב קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100281 4 1100 110028 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100282 השיטה כיתות ג קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100282 4 1100 110028 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100283 השיטה כיתות ד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100283 4 1100 110028 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100284 השיטה כיתות ה קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100284 4 1100 110028 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100285 השיטה כיתות ו קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100285 4 1100 110028 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100286 השיטה כיתות חינוך מיוחד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100286 4 1100 110028 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן