החברה העירונית רחובות

קיטנת חופש גדול תחכמוני


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
1100273 תחכמוני כיתות א קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100273 4 1100 110027 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100274 תחכמוני כיתות ב קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100274 4 1100 110027 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100275 תחכמוני כיתות ג קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100275 4 1100 110027 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100276 תחכמוני כיתות ד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100276 4 1100 110027 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100277 תחכמוני כיתות ה קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100277 4 1100 110027 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100278 תחכמוני כיתות ו קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100278 4 1100 110027 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100279 תחכמוני כיתות חינוך מיוחד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100279 4 1100 110027 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן